Đệm ghế kẻ caro cho nhà chị Hường ở Đại Cát Bắc Từ Liêm