Đệm ghế ngồi cho nhà chị Hòa tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh