Hai bộ đệm ghế gỗ cho nhà anh Thịnh tại Bồ Đề, Long Biên