Nhận làm đệm ghế anh Hải chung cư Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân