Đệm lót ghế gỗ cho cô Hương sống tại Văn Quán, Hà Đông