Đệm ghế gỗ nhà cô An ở Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế