Chạy theo xu hướng với bộ đệm ghế xanh lá tại Thái Thịnh