Đệm ghế mút cứng nhà chú Quang ở Nguyễn Văn Cừ, Long Biên