Tông màu xám xanh đặc biệt của bộ đệm ghế ở Hoàng Quốc Việt