Làm đệm ghế gỗ cô Vân ở Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy