Bộ đệm ghế gỗ bọc vải hiện đại tại Trần Văn Lai, Mỹ Đình