Đệm ghế nhà anh Thắng ở đường Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy