Làm đệm ghế gỗ giường nằm tại Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân