Làm đệm ghế tại chung cư Thông  Tấn Xã Đại Kim, Hoàng Mai