Làm đệm ghế mây ở Trúc Khê, Nguyễn Chí  Thanh, Đống Đa