Đệm ngồi ghế gỗ nhà anh Lân ở Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội