Đệm ghế da cho ghế gỗ giả cổ tại Hoàng Cầu, Đống Đa