Bộ đệm ghế màu kem hiện đại cho chị Mai ở An Dương, Yên Phụ