Bộ đệm ghế kẻ sọc cá tính tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai