Làm đệm ghế cho kiểu ghế hiện đại tại Khương Đình, Thanh Xuân