Làm đệm cho bộ ghế tre của khách hàng ở Thành Thái, Dịch Vọng