Đệm ghế gỗ đồng kỵ tại Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội