Đệm ghế gỗ cho nhà chị Oanh sống tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt