Làm đệm ghế gỗ cho chị Hương tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt