Đệm ghế da cho anh Tùng ở đường Kim Giang, Thanh Trì