Bộ đệm ghế xanh lá cùng bộ gối hoa sen tại Kim Chung, Hoài Đức