Bàn giao đệm ghế gỗ| chị Thanh huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ