Đệm vải nâu trơn cho bộ ghế gỗ ở Nguyễn Công Hoan, Ba Đình