Đệm ghế bông ép 5cm cho chị Hiền ở Khu đô thị Nam Thăng Long