Bọc lại ghế ăn bị bong chóc tại Dương Nội, Hà Đông