Bọc ghế ăn bị nổ da tại Park 10 – Times City, Hoàng Mai