Bộ đệm thêu trống đồng đã hoàn thành cho khách ở Kim Hoàng