Thay vỏ bọc sofa bị nhão cho khách hàng ở Yên Phúc, Hà Đông