Đệm ghế pháo gỗ hoa văn cho anh Toàn tại Ngõ 121 Kim Ngưu