Đệm ghế gỗ salon nan êm – đẹp – chuẩn kích thước tại Duy Tân