Công trình bọc lại sofa da tại Khánh Hà, Thường Tín