Công trình bọc ghế tại Học viện Cảnh sát ở Cổ Nhuế