Công trình bọc ghế cho chị Thu Cúc tại Sóc Sơn, Hà Nội