Cách xử lý bộ ghế sofa bị mốc của gia đình ở  Đình Thôn – bọc ghế