Bọc sofa L vải đẹp | chị Liên- chung cư Đồng Tàu, Hoàng Mai