Bọc mới sofa da bị nhão và bẩn tại Khâm Thiên, Đống Đa