Bọc lại sofa vải sáng màu bám bẩn cho khách ở Nguyễn Ngọc Nại