Bọc lại ghế sofa vải cho khách hàng ở Gia Thụy, Long Biên