Bọc lại ghế sofa da ở T1 TSQ Euroland Mỗ Lao, Hà Đông