Bọc lại ghế sofa cũ cho văn phòng ở Giải Phóng, Hà Nội