Bọc lại ghế da cho chị Hạnh sống tại Quan Nhân, Thanh Xuân