Bọc lại da ghế sofa cũ cho khách tại Thạch Thảo, Mễ Trì