Bọc lại bộ sofa da bị khô nứt cho khách ở Nguyễn Huy Tưởng