Bọc lại bộ ghế sofa và ghế ăn nổ da tại Đại Linh, Trung Văn