Bọc ghế sofa tại Merita Khang Điền, Phước Long B, Thủ Đức